love,  music

Laging Ikaw | Jess Santiago

Laging ikaw sa aking puso/ Laging ikaw sa aking isip
Dahil ikaw, tanging ikaw ang pag-ibig

Ikaw ang pook ng aking saan
Ikaw ang petsa sa aking kailan
Ikaw ang bilang ng aking ilan
Sa bawat paano, ikaw ang paraan
Sa bawat bakit, ikaw ang dahilan

Dahil ikaw/ Tanging ikaw/ Laging ikaw ang pag-ibig

Sa ginaw ko, ikaw ang kumot
Sa kati ko, ikaw ang kamot
Sa pilay ko, ikaw ang hilot
Sa bawat sugat, ikaw ang gamot

Ikaw ang idlip sa aking antok
Sa aking hilik, ikaw ang yugyog
Ikaw ang ginhawa sa aking pagod
Ang ligaya sa aking lungkot

Dahil ikaw, tanging ikaw, ang pag-ibig

Ikaw ang talas ng aking purol
Ikaw ang tatas ng aking bulol
Ikaw ang niyog ng puto-bumbong
Sa kare-kare, ikaw ang bagoong
Ikaw ang sagot sa bawat bugtong

Dahil ikaw, tanging ikaw, ang pag-ibig

Sa turing ko, ikaw ang tawad
Sa dagdag ko, ikaw ang bawas
Sa kulam ko, ikaw ang tawas
Sa kahinaan ko, ikaw ang lakas

Ikaw ang abante ng aking atras
Ikaw ang preno sa aking paspas
Ikaw ang hinahon sa aking dahas
Ikaw ang simula at ikaw ang wakes

Dahil ikaw, tanging ikaw, ang pag-ibig

Ikaw ang larawan sa aking locket
Ikaw ang pera sa aking wallet
Ikaw ang susi sa bawat silid
ng pag-ibig

Sa isip ko ikaw ang SIM card
Ikaw ang charger pag puso’y low-batt
Ikaw ang text, ikaw ang tawag
ng pagliyag

Dahil ikaw, tanging ikaw, laging ikaw

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *